okupljanje-328-2
Foto vjencanja: Marina i Mario
 • Camera: Canon EOS 5D Mark III
 • Created: April 25, 2014 - 14:12
 • Credit: KL-Photo
 • Shutter: 0.008
 • ISO: 100
 • Aperture: 2
 • Focal Length: 50
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: u
 • Created: May 01, 2012 - 17:30
 • Credit: (Windows)
 • Shutter: 0.00625
 • ISO: 50
 • Aperture: 3.5
 • Focal Length: 108
LAC_9114-flip
 • Camera: Canon EOS 5D Mark III
 • Created: August 16, 2014 - 18:58
 • Credit: Ivan Lackovic
 • Shutter: 0.0125
 • ISO: 400
 • Aperture: 2.8
 • Focal Length: 50
sala-1230
 • Camera: Canon EOS 5D Mark III
 • Created: May 10, 2014 - 19:28
 • Credit: Ivan Lackovic
 • Shutter: 0.005
 • ISO: 1600
 • Aperture: 3.2
 • Focal Length: 93
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: 
 • Created: July 06, 2013 - 22:19
 • Credit: (Windows)
 • Shutter: -5875.38793587
 • ISO: 1000
 • Aperture: -0.03
 • Focal Length: 0.780344213382
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
 • Camera: Canon EOS 5D Mark III
 • Created: August 30, 2013 - 17:50
 • Credit: KL-Photo
 • Shutter: 0.005
 • ISO: 200
 • Aperture: 3.5
 • Focal Length: 110
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: May 19, 2011 - 15:45
 • Credit: Kristijan Komarica
 • Shutter: 0.00125
 • ISO: 100
 • Aperture: 11
 • Focal Length: 10
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: March 04, 2011 - 23:59
 • Credit: Ivan Lackovic
 • Shutter: 0.02
 • ISO: 1600
 • Aperture: 2.5
 • Focal Length: 50
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: July 02, 2011 - 18:58
 • Credit: Kristijan Komarica
 • Shutter: 0.004
 • ISO: 100
 • Aperture: 3.2
 • Focal Length: 70
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: u
 • Created: May 10, 2013 - 19:14
 • Credit: (Windows)
 • Shutter: -5875.38793587
 • ISO: 1600
 • Aperture: -0.03
 • Focal Length: 1.22827355591
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Credit: KL-Photo
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: 
 • Created: August 31, 2013 - 18:46
 • Credit: (Windows)
 • Shutter: -5875.38793587
 • ISO: 400
 • Aperture: -0.03
 • Focal Length: 4239.75789883
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: u
 • Created: May 04, 2013 - 22:32
 • Credit: (Windows)
 • Shutter: -5875.38793587
 • ISO: 1000
 • Aperture: -0.03
 • Focal Length: -0.843277723066
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 5D
 • Created: July 29, 2012 - 19:09
 • Credit: KL-Photo
 • Shutter: 0.00625
 • ISO: 100
 • Aperture: 3.2
 • Focal Length: 98
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: May 05, 2011 - 18:03
 • Credit: Kristijan Komarica
 • Shutter: 0.002
 • ISO: 100
 • Aperture: 5
 • Focal Length: 150
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: u
 • Created: September 07, 2013 - 15:16
 • Credit: (Windows)
 • Shutter: -5875.38793587
 • ISO: 50
 • Aperture: -0.03
 • Focal Length: 7.41258757805
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: June 16, 2011 - 19:30
 • Credit: Ivan Lackovic
 • Shutter: 0.0015625
 • ISO: 100
 • Aperture: 5.6
 • Focal Length: 10
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: May 05, 2011 - 19:14
 • Credit: Kristijan Komarica
 • Shutter: 0.00625
 • ISO: 200
 • Aperture: 5
 • Focal Length: 73
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: May 01, 2012 - 17:30
 • Credit: Kristijan Komarica
 • Shutter: 0.0166666666667
 • ISO: 100
 • Aperture: 7.1
 • Focal Length: 13
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: June 21, 2012 - 19:44
 • Credit: Kristijan Komarica
 • Shutter: 0.004
 • ISO: 100
 • Aperture: 8
 • Focal Length: 10
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Credit: KL-Photo
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 5D
 • Created: May 25, 2012 - 14:20
 • Credit: KL-Photo
 • Shutter: 0.00625
 • ISO: 50
 • Aperture: 9
 • Focal Length: 33
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: 
 • Created: May 01, 2012 - 17:30
 • Credit: (Windows)
 • Shutter: 0.008
 • ISO: 100
 • Aperture: 6.3
 • Focal Length: 11
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: June 16, 2011 - 18:21
 • Credit: Ivan Lackovic
 • Shutter: 0.0166666666667
 • ISO: 400
 • Aperture: 7.1
 • Focal Length: 10
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 5D
 • Created: May 01, 2012 - 17:40
 • Credit: KL-Photo
 • Shutter: 0.004
 • ISO: 100
 • Aperture: 4
 • Focal Length: 170
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: May 19, 2011 - 15:16
 • Credit: Ivan Lackovic
 • Shutter: 0.0015625
 • ISO: 100
 • Aperture: 4.5
 • Focal Length: 100
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: June 05, 2010 - 16:02
 • Credit: KL-Photo
 • Shutter: 0.0125
 • ISO: 1600
 • Aperture: 4
 • Focal Length: 35
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 350D DIGITAL
 • Created: July 25, 2009 - 17:55
 • Credit: unknown
 • Shutter: 0.0166666666667
 • ISO: 400
 • Aperture: 2.2
 • Focal Length: 50
KL-Photo | Najbolje fotografije vjencanja | Best Wedding Photos
Jedinstvene, moderne, urbane - KL Photo - fotografije vjencanja, poziranja mladenaca, svadbi, crkvenih ceremonija, priprema mladenaca ...
 • Camera: Canon EOS 7D
 • Created: July 02, 2011 - 17:30
 • Credit: Kristijan Komarica
 • Shutter: 0.025
 • ISO: 800
 • Aperture: 7.1
 • Focal Length: 10
show sidebar & content

Facebook